Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

TITULARIZARE

 Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere

Candidatul care observă erori în datele afișate informează inspectoratul școlar, în scris, prin poștă electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  în vederea corectării acestora, până la data de 16 iulie 2021

 

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR PUBLICATE IN JUDETUL CALARASI poate fi consultata accesand linkul:  http://titularizare.edu.ro/2021/generated/files/j/index.html#CL

 Procedura inscriere online 

Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2021, la centrul de înscriere, cererea-tip însoțită doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, dacă este cazul. 

 

Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, concursul național constă în probă scrisă în profilul postului didactic solicitat, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, conform art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 (se suspendă susținerea inspecţiilor speciale la clasă şi a probelor practice).

Conform art 80 alin (2) litf din MEtodologie, candidații care depun/transmit cereri de înscriere, însoțite de fișe de înscriere și cărora li se înregistrează datele de înscriere în sistemul informatic într-un județ sau în municipiul București, se prezintă la proba scrisă în județul/municipiul Bucureşti în care li s-au înregistrat datele în sistemul informatic;

(3) Un candidat poate solicita repartizarea şi într-un alt județ sau în municipiul București în care nu susține proba scrisă. Această opțiune se exprimă, în scris, la data depunerii/transmiterii cererii de înscriere la concurs, candidatul precizând judeţul sau municipiul Bucureşti în care se prezintă la repartizare. MODELUL CERERII DE SOLICITARE A REPARTIZARII (SI) IN ALT JUDET

(4) Un candidat poate opta pentru repartizare, conform alin. (3), într-un singur județ sau numai în municipiul București, în afara celui în care s-a înscris pentru a susţine proba scrisă.

 

 

Conform prevederilor art. 113 alin. (3-6) din Metodologie:

 Inspectoratul şcolar solicită inspectoratului de poliție județean extrasul de pe cazierul judiciar, respectiv copie de pe Registru, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (7) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 18 alin. (3) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare.

 Cadrele didactice/candidaţii îşi dau consimţământul expres/acordul pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, respectiv a copiei de pe Registru de către inspectoratul şcolar prin semnarea cererilor-tip de înscriere la etapele de mobilitate, conform anexei nr. 14 din Metodologie (cererile tip).

 Solicitările inspectoratelor şcolare se transmit imediat după finalizarea înscrierii cadrelor didactice/candidaţilor, astfel încât documentele solicitate să fie furnizate cel târziu până la data afişării rezultatelor la probele practice/orale şi inspecţiile speciale la clasă.

 În situaţia în care în urma verificărilor extrasului de pe cazierul judiciar, respectiv a copiei de pe Registru se constată faptul că un cadru didactic/candidat are antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau este înscris în Registru, acesta pierde dreptul de a participa la proba scrisă a concursului.

 

Absolvenţii promoţiei 2021 fac dovada, în momentul înscrierii, prin adeverinţă în original, că sunt în an terminal de studii şi că vor susţine examenul de absolvire a studiilor în anul 2021.

 

Notă:

 Candidaţii care din motive obiective nu se pot deplasa la centrul de înscriere în perioada 11-17 mai 2021 (motive de sănătate, temperatură peste 37,3C la triajul epidemiologic, izolare epidemiologică la domiciliu, carantină epidemiologică) se pot înscrie online.

 Formatul fişierelor, codurile pentru denumirea acestor fişiere, pentru denumirea şi conţinutul arhivei electronice cu documentele care constituie dosarul depus online, vor fi comunicate până în data de 11.05.2021. 

 

Precizari Ministerul Educatiei (Adresa nr 2816/DGIP/7.05,2021)

Cerere concurs titularizare (se depune la ISJ Calarasi in perioada 11-17 mai 2021 intre orele 9-15, exceptie ziua de vineri cand se depun intre orele 9-14,00)

Fisa de inscriere concurs titularizare

Declaratie pe propria raspundere

Calendar Concurs titularizare 2021

Avize atestate necesare

Calculul mediei de departajare

Modul Psihopedagogic

Avize invatamant special

Extras Metodologie concurs titularizare 2021

Programele valabile pentru concurs 2021 pot fi consultate pe adresa http://titularizare.edu.ro/2021/