Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Inspectoratul Școlar Județean Călăraşi

 

MISIUNEA ISJ Călăraşi

Asigurarea cadrului propice desfăşurării unui învăţământ de calitate, prin consolidarea rolului şcolii - ca principala instituţie de educaţie - in formarea elevilor ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii şi într-o societate dinamică de tip european.

VIZIUNEA ISJ Călăraşi

Promovarea unui învăţământ de calitate, modern şi flexibil, stimularea creativităţii, abandonarea stilului rigid şi nedemocratic în relaţiile profesor-elev, munca în echipă şi o eficientă comunicare strategică interinstituţională - un model de progres educaţional , generator de cetăţeni responsabili, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.

În concordanţă cu Oferta mangerială a ISJ Călăraşi, dorim să imprimăm o direcţie de dezvoltare benefică sistemului de învăţământ călărăşean , şi nu doar o simplă administrare a sistemului , prin implementarea programelor naţionale şi adaptarea acestora condiţiilor locale.