Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Date actualizate la 7 iulie 2020) CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATEOMEC NR 4549_SUSPENDAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII UNOR ACTIVITATI DIN METODOLOGIA DE MISCARE A PERSONALULUI DIDACTIC (NU MAI ESTE IN VIGOARE)

CONCURSUL NAŢIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR:

Având în vedere art 65 alin 17 si 18 din Metodologia de mobilitate, modificata si completata de  punctul 34 din OMEC nr. 4302/2020, cu următorul cuprins:

„(17) Candidații care depun cereri de înscriere, conform alin. (1), însoțite de fișe de înscriere și cărora li se înregistrează datele de înscriere, conform alin. (5), într-un județ sau în municipiul București, se prezintă la proba scrisă în județul în care li s-au înregistrat datele în sistemul informatic.

(18) Candidații care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în alt județ sau în municipiul București, în care nu a susținut proba scrisă, depun cereri în acest sens, în perioada prevăzută în Calendar, la inspectoratul școlar din județul/municipiul București în care solicită repartizarea și informează, în scris, inspectoratul școlar din județul în care a susținut proba scrisă.” 

Conform celor de mai sus, facem precizarea ca nu mai este nevoie ca participantii la concursul din 29 iulie 2020 sa isi depuna dosare in mai multe judete. Este recomandabil sa participe la proba scrisa in judetul de domiciliu, putand face optiuni si pentru posturi/catedre in alt judet decat cel in care au sustinut proba scrisa. In acest fel se poate gestiona mai usor repartitia pe sali a candidatilor, evitandu-se absentele cauzate de participarea la proba scrisa in alte judete.
ADEVERINTA MEDICALA TREBUIE SA CONTINA OBLIGATORIU FORMULAREA APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT, INDIFERENT DACA ESTE EMISA DE MEDICUL DE FAMILIE SAU DE MEDICUL DE MEDICINA MUNCII. ALTE FORMULARI (CLINIC SANATOS, APT PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS etc) NU SE IAU IN CONSIDERARE, SI ATRAG DUPA SINE INVALIDAREA PARTICIPARII LA CONCURS 

Cerere-concurs-de-titularizare-2020 (SE depune in perioada 9-16 iulie 2020 la sediul ISJ Călărași, in intervalul orar 9,00 - 15,00, iar vineri pana la ora 14,00)

Declaratie pe propria raspundere

Avize_atestate-necesare-ocuparii-posturilor

Calculul-mediei-de-departajare

Modul-psihopedagogic

Specializari-care-confera-dreptul-de-a-ocupa-posturi-in-invatamantul-special-fara-modul-de-invatamant-special

 

 

MODELE SUBIECTE

https://www.edupedu.ro/ghid-pentru-titularizare-2020-publicat-de-ministerul-educatiei-modificarile-calendarul-si-modele-de-subiecte/

 

CALENDAR (CONFORM OMEC NR //06.07.2020) :

a) înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2020, la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului.

Perioada: 9-16 iulie 2020

b) afișarea pe site-ul inspectoratelor școlare a datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic a candidaților înscriși la concursul național

Termen:17 iulie 2020

c) depunerea, la inspectoratele scolare a adeverintelor de absolvire de către absolvenții promoției 2020

Perioada: 1-9 iulie 2020 

d) verificarea și, după caz, corectarea, în sistemul informatic, a unor date de înscriere ale candidaților

                                                                                                                                                                                               Perioada:17-21 iulie 2020

Notă. Candidații care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora pânî cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15,00 

e) afișarea pe siteul șila avizierul ISJ a listei candidaților înscriși și a listei cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise ca concursul național care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul/catedra pe care sunt angajate și a listei posturilor/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice;

Termen: 22 iulie 2020 

f) desfășurarea probei scrise;

Termen: 29 iulie 2020

g) comunicarea rezultatelor inițiale;

Termen: 4 august 2020

h) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare (contestațiile pot fi trimise și prin poșta electronica până la ora 12.00, în data de 5 august 2020, situație în care candidatul anexează la contestația trimisă și cartea de identitate.

Perioada: 4-5 august 2020 

i) rezolvarea contestațiilor;

Perioada: 5 - 10 august 2020

j) comunicarea rezultatelor finale.

Termen: 11 august 2020 

k) înregistrarea cererilor candidaților care solicită repartizarea pe posturi/catedre în alt județ, în care nu a susținut proba scrisă, la inspectoratul școlar din județul în care solicită repartizarea; informarea, în scris, a inspectoratului școlar din județul în care a susținut proba scrisă.

Perioada: 6 - 7 august 2020

l) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individula de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obținut minim nota 7 (șapte0 la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, pe posturile/catedrele pe care sunt angajate, în condițiile în care consiliile de administrație ale unităților de învățământ au confirmat, prin adresă scrisă, că posturile didactice/catedrele respective au o viabilitate estimată de cel puțin 4 (patru) ani școlari și pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată;

Termen: 12 august 2020

m) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte) pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile;

Termen: 13 august 2020

n) repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020 , pe posturi netitularizabile

                                                                                                                                                                                           Perioada 20-21 august 2020