Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Informatii actualizate la data de 7 iulie 2020_REPARTIZARE IN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI

 

Cererea-suplinire-in-baza-concursurilor-de-titularizare-2019_2018_2017 (pentru cadrele didactice care au obtinut note peste 5 in 2019/2018/2017, iar ulterior nu au obtinut note sub 5)

Cerere-suplinire-in-baza-concursurilor-2016_2015_2014 (pentru cadrele didactice care au obtinut note peste 7 in 2016/2015/2014, iar ulterior nu au obtinut note sub 5)

a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, a candidaților care solicită angajare pe peentru cadrele didactice care au obtinut note peste 5 in 2019/2018/2017 iar ulterior nu au obtinut note subrioadă determinată în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014; verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;

 

Perioada: 9 - 16 iulie 2020

d) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 90 din Metodologie;

Perioada: 26-28 august 2020